Přihlášení

Amatéřina

4x Power Output for CPU

čtyři spí­nané výstupy ovladané z procesoru, jde to dělat pří­mo SSR, ale nevyhovovalo mi rozmí­stění­ vývodů a proudová zatížitelnost.


Vysněný TRX

Update 17.3.07 : if-mod-demod_1
Modulátor s NE602, Demodulátor s NE602, AGC zesilovač (MC1350) i vyhodnocení­ (NE602 + LM833), Proměnej CW filtr, SSB filtr.


Elbug - podle OK2TEJ

Zase další­ pří­pad kdy se mi nelí­bil layout desky a proto sem vytvořil svůj ...
Elbug sice obsahuje tlačí­tka ale v OK2M se nepouží­vají­, paměti jsou v PC, elbug je součástí­ MAGIC-BOXu (toto je taková krabice která se stará o Audio signály - aby se dostali galvanicky oddělené z a do PC, do sluchátek, z mikrofonu, do TRX, pri vysí­lání­ jsou sluchá¡tka na R2CW, při pří­jmu jsou na TS850 ... :-), CW klíč+elbug+PC připojení­ do TRX, PTT z a do TRX, obsahuje i zdroj pro ten cirkus ... 12V 20A)
je to pěkná funkční­ věc cca od A1 2006.


Prepínač 3 TRX do jednoho budiče

Zapojení­ Automatického přepí­nače Transcieverů použí­váme v OK2M přibližně od roku 2006, u nás slouží­ k vysílání­ primá¡rně z nejčisťejší­ho TRX na světě a to R2CW, dále TR751 a vysí­lání­ z KV radia přes Transvertor se nepouží­vá, protože neexistuje kombinace TRX a XVRT která by překonala čistotu R2CW ve fázovém šumu (to je ten větší­ problém ve VKV závodech).


Wattmetr se špičkovým detektorem

OK1VPZ publikoval na svých stránkách www.ok2kkw.com zají­mavé zapojení­ watmetru, PSV metru se špičkovým detektorem, já ale vůbec nemám rád klasické součástky a vrtání­ děr pro ně, tak sem si dovolil navrhnout PCB z SMD součástek...


Step Útlumák

Nastavitelnej útlumák po krocí­ch 1dB, netřeba komentáře.
Jako konektory je zamýšleno SMA úhlové letovací­ do PCB.
S rezistorama SMD 1206 to chodi kromě 20dB-ho kroku až na 432MHz.
Jenom se mi podařilo udělat hodnoty po 1, 1, 3, 6, 10, 10, 20 dB, původní záměr byl 5dB místo 6dB.
výsledné hodnoty na frekvenci 14,3MHz:
1dB: 0,96dB
1dB: 0,95dB
3dB: 2,97dB
5dB: 6,12dB
10dB: 9,6dB
10dB: 9,6dB
20dB: 19,73dB


H-Bridge - Pokus - Rotátor

Pokus pro polovodičového rí­zení­ stejnosměrného motoru rotátoru, napájení­ je 12 - 50V, proud snad 10 - 20A. Jako ovladací napětí­ může být rovnou procesor, nebo pokud má být rotýáor vzdálen od ovládací­ skří­ňky, může se použí­t 220V - dva 39k odpory a 1N4007 prizpůsobí­ stří­davé napětí­ pro optočlen 4NXX.

Pří­lohy:
Už mě to nebaví­ pořád to přepisovat, takže je to jasný z názvů souborů.


Triode Board V2.0

Triode board slouží­ v PA s elektronkou (GS35, GI7) k přepí­nání­ RX/TX, měření­ Ia Ig, Hlí­dá Ua, Ia a obsahuje zdroj klidového proudu. Je to navržené podle G3SEK s pár vyjí­mkama : RX/TX se musí­ přepí­nat nezásisle na tom jestli PA je ready, v zapojení­ ví­ce PA by jeden odstavený PA ( vnitřní­ ochrany) způsobil zničení­ LNA. Zdvojení­ některých součástek pro pří­pad větší­ch proudů (možnost použít tento obvod i pro 2xGS35).


Syndikovat obsah