Přihlášení

Amatéřina

LNA BFG135a 144MHz

We need better RX in OK2M, for season 2009 i draw PCB for LNA, bypass relays, attenuator, power splitter. LNA is YU1AW design. It works perfect for us. Gain is about 16.2dB (after attenuator 3,16dB and 3dB power splitter). I build 6 LNAs and all works same, in first i use CuAg wire, but for others i use Varnished copper wire dia.0,8mm, gain is same, noise figure still not measured.


Zapojení rotátorů

na ovládání Samice
na rotátoru samec
mezi rotátorem a ovládáním je prodlužovačka.

1,2,3,14,15 - fáze L
5,6,17,18,19 - nulák N
22,23,24,25 - GND (DC)
9 - NEG - točení proti směru +12V proti GND
10 - POS - točení po směru +12V proti GND
12 - PULs - proti GND
13 - SYNc - Proti GND

v rotátoru (jsou dvě relé které jsou zapojené tak že se nemůže vstup vyzkratovat) u 220V motoru kontakty relé ovládají moto, jako napájení jsou kontakty L a N, u DC verze je na L a N připojen AC-DC zdroj a z jeho výstupu se přes kontakty relé ovládá motor.


SWR Meter


RX - Switch V3.0

Přepínání 4 antém pro dvě pracoviště.
Obsahuje 4x LNA s BFG135a, přepínací matici z relátek, zdroj pro LNA.


Zapojení ovládání mezi kontestovým vybavením

Aby to už konečně bylo zdokumentované ...

Na zařízeních (Koncové stupně, budiče):
CANNON 9 FEMALE:
1 - GND,
5 - +12VTX,
6 - LNA_ENABLE_GND,
9 - LNA_ENABLE_+12V.

LNA jsou vždy připojeny k PA ze kterého vede TX Koax!
LNA:
CANNON 15 MALE:
1,2,9,10 - GND
7,8 +17V_RX
14,15 +17V_LNA

PA:
CANNON 15 FEMALE:
1,2,9,10 - GND
7,8 +17V_RX
14,15 +17V_LNA

Kabely k PA:
Čtyřžilový pro PA, pro ostatní příslušenství stačí dvoužilový, maximální odpor jednoho vodiče 10R.

Kabely k LNA
Alespoň třížilový, maximální odpor jednoho vodiče 1R.


Rx-Switch V2.0

Přepínač antén.

Pro špatné parametry (hlavně přeslech mezi prvním a druhým pracovištěm) vývoj ukončen, z chyb jsem se poučil, následující verze je : RX-switch V3.0


Triode Board V2.2

Nová verze, opraveny staré chyby, a pozměněn dizajn desky, snad k lepšímu.


RXTX-Control

Vstup PTT, Pripojeni na zdroj +24 až +36V, vytváří +12VTX, +12VRX, +24VTX, +24VRX, pro relé v PA, LNA...

Schéma:


Zpomalené zapínání anodového transformátoru

Anodový transformátor je dobré zapí­nat pomaleji napřed přes odpor v primá¡ru a až pak na plné primární­ napětí­, nejsou tolik namáhané kondenzátory za usměrnovačem.
Uvedené zapojení­ vytvoří­ zpoždění­ cca 1sec, a sníží­ tepelnou ztrátu na předřadném rezistoru stejně tak na cí­vce relé.
24V relé spí­ná při cca 14V, a rozpí­ná až při cca 7.5V, využí­vám snížení­ na přibližně 14V.

Pří­lohy:


PSU 230V - 7,5, 12V 6W

Snažil jsem se vytvořit nízký zdroj dvou napětí­, galvanicky oddělený od sí­tě, inspiroval jsem se v PC ATX Stand-by zdrojích.

Primární­ vinutí­ : 230z d=0,1mm
Flyback vinutí­ : cca 15z d=0,3mm
S1 vinutí­ : 15z d=0,3mm
S2 vinutí­ : 9z d=0,3mm

Primární­ vinutí­ je rozděleno na polovinu, první­ polovina je namotána jako první­ na kostřičku, druhá polovina jako poslední­ (mezi jsou zbylá vinutí­), pro snížení­ kapacit a zvětšení­ vazby.


Syndikovat obsah