Přihlášení

Zapojení ovládání mezi kontestovým vybavením

Aby to už konečně bylo zdokumentované ...

Na zařízeních (Koncové stupně, budiče):
CANNON 9 FEMALE:
1 - GND,
5 - +12VTX,
6 - LNA_ENABLE_GND,
9 - LNA_ENABLE_+12V.

LNA jsou vždy připojeny k PA ze kterého vede TX Koax!
LNA:
CANNON 15 MALE:
1,2,9,10 - GND
7,8 +17V_RX
14,15 +17V_LNA

PA:
CANNON 15 FEMALE:
1,2,9,10 - GND
7,8 +17V_RX
14,15 +17V_LNA

Kabely k PA:
Čtyřžilový pro PA, pro ostatní příslušenství stačí dvoužilový, maximální odpor jednoho vodiče 10R.

Kabely k LNA
Alespoň třížilový, maximální odpor jednoho vodiče 1R.