Přihlášení

Prepínač 3 TRX do jednoho budiče

Zapojení­ Automatického přepí­nače Transcieverů použí­váme v OK2M přibližně od roku 2006, u nás slouží­ k vysílání­ primá¡rně z nejčisťejší­ho TRX na světě a to R2CW, dále TR751 a vysí­lání­ z KV radia přes Transvertor se nepouží­vá, protože neexistuje kombinace TRX a XVRT která by překonala čistotu R2CW ve fázovém šumu (to je ten větší­ problém ve VKV závodech). po zaklíčování­ libovolného TRX se tento propojí­ do budiče, ostatní­ TRX se přepnou do zatěžovací­ch odporů, při zaklíčování­ libovolného jiného TRX než R2CW nám naví­c i tento přechází­ do režimu TX, aby po odklíčování­ vyslal Roger Beep (pinky se postarají­ o rychlé přepnutí­ VF cesty ... :-)

Pohled do nitra krabice:

Zapojení vstupu PTT od rádií:

Zapojení vstupu PTT od rádií a zároveň napájení 3TRX krabice:

Zapojení PTT výstupu pro budiče a PA:

Zaří­zení­ je složeno ze dvou PCB, DC a VF ...


AttachmentSize
DC_SCH.png116.9 KB
DC_PCB.png80.13 KB
Rx-Tx-Switch.sch169.5 KB
Rx-Tx-Switch.brd40.19 KB
Rx-Tx-Switch_dc.ps163.95 KB
Vf_SCH.png124.37 KB
Rx-Tx-Switch_vf.sch150.87 KB
Rx-Tx-Switch_vf.brd34.43 KB
Rx-Tx-Switch_vf.ps222.81 KB
dc_soucastky.txt409 bytes
vf_soucastky.txt215 bytes
3TRX.jpg172.03 KB
PTTIN.jpg148.81 KB
PTTINVCC.jpg128.17 KB
PTTOUT.jpg132.68 KB