Přihlášení

LNA BFG135a 144MHz

We need better RX in OK2M, for season 2009 i draw PCB for LNA, bypass relays, attenuator, power splitter. LNA is YU1AW design. It works perfect for us. Gain is about 16.2dB (after attenuator 3,16dB and 3dB power splitter). I build 6 LNAs and all works same, in first i use CuAg wire, but for others i use Varnished copper wire dia.0,8mm, gain is same, noise figure still not measured.


Zapojení rotátorů

na ovládání Samice
na rotátoru samec
mezi rotátorem a ovládáním je prodlužovačka.

1,2,3,14,15 - fáze L
5,6,17,18,19 - nulák N
22,23,24,25 - GND (DC)
9 - NEG - točení proti směru +12V proti GND
10 - POS - točení po směru +12V proti GND
12 - PULs - proti GND
13 - SYNc - Proti GND

v rotátoru (jsou dvě relé které jsou zapojené tak že se nemůže vstup vyzkratovat) u 220V motoru kontakty relé ovládají moto, jako napájení jsou kontakty L a N, u DC verze je na L a N připojen AC-DC zdroj a z jeho výstupu se přes kontakty relé ovládá motor.


Nabízené služby

Nabízím instalaci a správu linuxových serverů, největší zkušenosti s Debianem.
Správa a údržba nainstalovaných systémů.
Ze služeb například Samba, Apache2, Bind, Dhcpd, Postfix, Vsftpd, propracované zálohování.

kontakt: josse@trenet.org


SWR Meter


Zdroj pro technologii se zálohováním

Zdroj pro napájení Wifi a jiných technologii, spolu se zálohováním napájení a vzdáleného resetu.


Bypass Pro LNA

Aby bylo možné vypínat LNA u antény, a nemuselo se to drátovat ve vrabčím hnízdě ...RX - Switch V3.0

Přepínání 4 antém pro dvě pracoviště.
Obsahuje 4x LNA s BFG135a, přepínací matici z relátek, zdroj pro LNA.


Zapojení ovládání mezi kontestovým vybavením

Aby to už konečně bylo zdokumentované ...

Na zařízeních (Koncové stupně, budiče):
CANNON 9 FEMALE:
1 - GND,
5 - +12VTX,
6 - LNA_ENABLE_GND,
9 - LNA_ENABLE_+12V.

LNA jsou vždy připojeny k PA ze kterého vede TX Koax!
LNA:
CANNON 15 MALE:
1,2,9,10 - GND
7,8 +17V_RX
14,15 +17V_LNA

PA:
CANNON 15 FEMALE:
1,2,9,10 - GND
7,8 +17V_RX
14,15 +17V_LNA

Kabely k PA:
Čtyřžilový pro PA, pro ostatní příslušenství stačí dvoužilový, maximální odpor jednoho vodiče 10R.

Kabely k LNA
Alespoň třížilový, maximální odpor jednoho vodiče 1R.


Triode Board V2.2

Nová verze, opraveny staré chyby, a pozměněn dizajn desky, snad k lepšímu.


Prepínač 3 TRX do jednoho budiče

Zapojení­ Automatického přepí­nače Transcieverů použí­váme v OK2M přibližně od roku 2006, u nás slouží­ k vysílání­ primá¡rně z nejčisťejší­ho TRX na světě a to R2CW, dále TR751 a vysí­lání­ z KV radia přes Transvertor se nepouží­vá, protože neexistuje kombinace TRX a XVRT která by překonala čistotu R2CW ve fázovém šumu (to je ten větší­ problém ve VKV závodech).


Syndikovat obsah